RFSL Rådgivningen Skåne

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar till yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Utbildningar som efterfrågas är allt från grundläggande kunskap om begrepp och normer till fördjupade föreläsningar och seminarier inom områden som t ex våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa, specifika bemötandefrågor, diskriminering och utsatthet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt. Utbildningarna berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

Hbtq-kompetens förväntas finnas i organisationer idag. Yrkesverksamma inom både den offentliga och privata sektorn vill möta sina medborgare eller kunder på bästa sätt. Ett självklart och kompetent bemötande, oberoende av personens sexuella identitet eller könsidentitet, ska vara givet.

Genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens vad gäller hbtq-personers livsvillkor och hälsoläge. Nedan hittar du områden vi utbildar inom samt priser. Är du intresserad av en utbildning för din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till Žana Dončić på 0761-86 91 62 eller Zana.Doncic@rfsl.se

Arbetar du inom Malmö stad och är intresserad av utbildning? För er kan det finnas möjlighet att ingå i en kompetenssamverkan med oss. Kontakta Elisabet Nidsjö på 0760-27 34 71 eller Elisabet.Nidsjo@rfsl.se för vidare information.

 

Våra utbildare: Žana Dončić, Elisabet Nidsjö, Niklas Eriksson och Mikael Andersson.

 lisa Niklas Mikael

HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor

Genom vår processutbildning får ni en gedigen kunskapshöjning avseende hbtq-personers hälsoläge och livsvillkor samt verktyg att arbeta systematiskt med frågor kring likabehandling och bemötande. Därmed ges möjlighet att påverka både arbetsmiljö och bemötande på ett positivt sätt. Processutbildningen inrymmer ett planeringsmöte med chef, fyra seminarier med hela arbetsgruppen samt möjlighet till nätverksmöte med övriga utbildade enheter. Verksamheten får kunskapsmaterial, informationsbroschyrer samt regnbågsflagga. Ni har också möjlighet att ingå i nätverk av tidigare utbildade verksamheter.

Exempel på utbildade verksamheter är: ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenhabiliteringen, Hylliebadet, Latinskolan, Invandrarservice, Aktivitetscenter, vårdcentralerna Eden och Rosengård.

Röster om processutbildningen:

”Det var en ögonöppnande utbildning där utbildaren vägledde arbetsgruppen på ett fantastiskt varmt och kompetent sätt. Det är en viktig utbildning för vår arbetsplats för att den ska bli mer inkluderande och trygg men också för att vara goda representanter för Malmöborna. Precis som utbildningen lyfter kan det bli livsavgörande om människor inte blir sedda för den de är. Vi upprepade mantrat ‘det handlar om oss’, dvs. allas våra rättigheter, liv och hälsa.” 

Louise Berg, sektionschef Administrativa sektionen, Malmö stad.

”Läsåret 18/19 så har två tredjedelar av Malmö latinskolas personal gått utbildningen HBTQompetens. Kommentarerna från personalen har varit så gott som uteslutande positiva. Här följer ett axplock:

‘Mycket klargörande och intressant, tog bort mycket förvirring och fördomar hos mig.’

‘Jag känner mig mycket mer bildad i frågor som rör HBTQ och jag känner också att jag kan samtala med eleverna på ett mer professionellt sätt i ämnet.’

Thomas Tegler, lärare och kontaktperson för HBTQompetens på Latinskolan.

 

En ung kvinna ler

”Utbildningen var utmanande, utvecklande och intressant. På Väla ökar medvetandegraden varje dag och att höra reflektioner i det dagliga arbete som tidigare inte funnits är en glädje och stolthet. Det bästa med utbildningen är förändringen vi gjorde som grupp, där inkluderande numera är ett faktum.” Isabell Westman, verksamhetschef Väla Hälsocenter, Helsingborg.

 

En vit blond man ler

”Genom att vi tillsammans gick denna utmärkt upplagda utbildning skapar vi stora förutsättningar att skapa en miljö där tydlighet, hjärta och engagemang ger förutsättningar att alla oavsett bakgrund och tillhörighet ska synas och utvecklas samt få ett värdigt bemötande” Peter Tenghamn, verksamhetschef Vårdcentral Östermalm, Kristianstad.

 

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar på följande teman:

Hälsoläget i hbtq-populationen

Grundläggande om normer och begrepp

Våld och utsatthet i hbtq-populationen

Transpersoners hälsa

Ung och hbtq

Hbtq och hedersrelaterat våld och förtryck

Normkritiskt arbete mot diskriminering och ohälsa

Inkluderande arbetsplats

Sex mot ersättning

Historiska hbtq-personer och förebilder

Priser

Vi är inte momspliktiga och resor inom Skåne ingår i prissättningen.

 

HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor

1 grupp – 48 000 kr

2-4 grupper 46 000 kr/grupp

5-9 grupper – 44 000 kr/grupp

10 grupper eller fler – 40 000 kr/grupp

 

Enstaka föreläsningar och workshops:

Kontakta Žana Dončić på 0761-86 91 62 eller Zana.Doncic@rfsl.se för prisförfrågan.