RFSL Rådgivningen Skåne

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar till yrkesverksamma inom både offentlig och privat sektor. Utbildningar som efterfrågas är allt från grundläggande kunskap om begrepp och normer till fördjupade föreläsningar och seminarier inom områden som t ex våldsutsatthet, psykisk och fysisk hälsa, specifika bemötandefrågor, diskriminering och utsatthet. Vi arbetar utifrån ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt. Utbildningarna berör alla diskrimineringsgrunder och undersöker hur flera olika normer samverkar.

Hbtq-kompetens förväntas finnas i organisationer idag. Yrkesverksamma inom både den offentliga och privata sektorn vill möta sina medborgare eller kunder på bästa sätt. Ett självklart och kompetent bemötande, oberoende av personens sexuella identitet eller könsidentitet, ska vara givet.

Genom åren har vi skaffat oss en bred kompetens vad gäller hbtq-personers livsvillkor och hälsoläge. Nedan hittar du områden vi utbildar inom samt priser. Är du intresserad av en utbildning för din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till oss på 040-611 99 51 eller skane@rfsl.se!

Arbetar du inom Region Skåne eller Malmö stad och är intresserad av utbildning? För er finns möjlighet att få kostnadsfri utbildning via avtal med Region Skåne samt Malmö stad. Kontakta Žana Dončić på 0761-86 91 62 eller zana.doncic@rfsl.se för enheter inom Region Skåne. Enheter inom Malmö stad kontaktar Elisabet Nidsjö på  0760-27 34 71 eller elisabet.nidsjo@rfsl.se.

 

Våra utbildare: Žana Dončić, Elisabet Nidsjö, Niklas Eriksson och Mikael Andersson.

       lisa

Niklas      Mikael

HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor

Genom vår processutbildning får ni en gedigen kunskapshöjning avseende hbtq-personers hälsoläge och livsvillkor samt verktyg att arbeta systematiskt med frågor kring likabehandling och bemötande. Därmed ges möjlighet att påverka både arbetsmiljö och bemötande på ett positivt sätt.

Steg ett – Planeringsmöte chef

Processen börjar med ett planeringsmöte i RFSL Rådgivningen Skånes lokaler på Drottninggatan 36 i Malmö. Här möts utbildarna och ansvariga chef/er från enheten som ska utbildas och diskuterar erfarenheter och kunskapsbehov på arbetsplatsen rörande normer och hbtq. Vilka är förväntningarna på utbildningen? Vilka yrkeskompetenser finns på arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter? Eventuella hinder som finns för att utbildningen ska bli lyckad? Datum sätts för utbildningstillfällena.

Steg två – Seminarier chef+personal

Utbildningen är en interaktiv processutbildning som sker på arbetsplatsen. Den omfattar fyra tillfällen där första gången också innehåller en introduktion på en timme. Utbildningen är två timmar varje gång. Första tillfället är således tre timmar, de resterande gångerna två timmar. Tiden mellan utbildningstillfällena bör vara två veckor och innehåller reflekterande eller kunskapsinhämtande uppgift. Antalet deltagare i gruppen bör vara 15-25 och hela arbetsplatsen deltar. Vid avslutning av utbildningen får deltagarna diplom. Utbildningen består av följande delar:

  • Introduktion
  • Begreppsgenomgång
  • Normer, makt och privilegier
  • Hbtq i världen
  • Svensk lagstiftning och historia
  • Hälsoläge och livsvillkor för hbtq-personer
  • Tillämpning av kunskaperna i verksamheten
  • Handlingsplan
  • Utvärdering

Steg tre – Nätverksmöte chefer

Chefer från arbetsplatser som genomgått utbildningen avslutar processen med ett nätverksmöte i RFSL Rådgivningens Skånes lokaler. Då följs handlingsplanen upp som skapats vid det sista utbildningstillfället. Det ges goda möjligheter att utbyta erfarenheter med chefer från andra verksamheter som genomgått utbildningen samma termin.

Verksamheten får kunskapsmaterial, informationsbroschyrer samt regnbågsflagga. Ni har också möjlighet att ingå i nätverk av tidigare utbildade verksamheter.

Några röster om utbildningen:

En ung kvinna ler

”Utbildningen var utmanande, utvecklande och intressant. På Väla ökar medvetandegraden varje dag och att höra reflektioner i det dagliga arbete som tidigare inte funnits är en glädje och stolthet.Det bästa med utbildningen är förändringen vi gjorde som grupp, där inkluderande numera är ett faktum.” Isabell Westman, verksamhetschef Väla Hälsocenter, Helsingborg.

En vit blond man ler

”Genom att vi tillsammans gick denna utmärkt upplagda utbildning skapar vi stora förutsättningar att skapa en miljö där tydlighet, hjärta och engagemang ger förutsättningar att alla oavsett bakgrund och tillhörighet ska synas och utvecklas samt få ett värdigt bemötande” Peter Tenghamn, verksamhetschef Vårdcentral Östermalm, Kristianstad.

 

 

Utbildningar på gång inom Region Skåne 2019

Bup stab

Bup Barnneuroteamet

Bup Trelleborg

Beroendecentrum Malmö

Maria Malmö

ACT team Malmö

Vuxenpsykiatri Dagsjukvård Malmö/Trelleborg

Vuxenpsykiatri Mobila teamet Malmö/Trelleborg

Mammakulan Helsingborg

Kulans BVC Helsingborg

Helsingborgs barnmorskemottagning

Hörselenheten barn och ungdom

ASIH Malmö, avancerad sjukvård i hemmet

 

Processutbildade enheter inom Region Skåne under 2018

Tolkservice

Vuxenhabilitering Lund

Skånes Kompetenscentrum för elever med dyslexi

Vuxenpsykiatrimottagning psykos Påskliljegatan Malmö

BVC Sjöcrona Ängelholm

Reproduktionsmedicinskt centrum

Bup Hässleholm

Bup Första linjen Malmö

Bup Första Linjen Lund

Kattens läkargrupp Trelleborg

Mag- och tarmenheten SUS

Dövenheten

Bup mottagning Lund

Vårdcentral Eden Malmö

Vårdcentral Granen Malmö

UM Online

FC Rådstugan Landskrona

FC Tellus Landskrona

Hälsocentrum Väla Helsingborg

Affektivt centrum Malmö

Vårdcentral Östermalm Kristianstad

Bup Ängelholm

 

Processutbildade enheter inom Region Skåne under 2017:

Vårdcentral Sorgenfri Malmö

Bup Helsingborg

1177

Bup Första linjen Malmö

Bup neuropsykiatri Lund

Bup ätstörning Malmö

Bup mellanvården Lund/Eslöv

Vuxenhabiliteringen Trelleborg/Ystad

Bup mellanvården Kristianstad

Bup öppenvården Kristianstad

Vuxenhabiliteringen Ängelholm

Tolkservice

Bup Victoriagården

Familjens hus Vänhem Hässleholm

Reproduktionsmedicinskt centrum

Bup Första linjen Helsingborg

 

Processutbildade enheter inom Malmö stad under 2017:

Enhetscheferna Serviceförvaltningen

HR-avdelningen Serviceförvaltningen

Malmö stad/Innerstaden: Mötesplatser Seved, Tuppen, Dammfrigården samt biblioteket Garaget.

Hylliebadet, två grupper

Stadsområdesförvaltning Söder

Lönngården, Disponentvillan, Hasselgården

Aktivitetscenter, två grupper

Latinskolan, två grupper

Socialtjänst söder

Invandrarservice

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar på följande teman:

Grundläggande om normer och begrepp

Hälsoläget i hbtq-populationen

Våld och utsatthet i hbtq-populationen

Ung och hbtq

Äldre och hbtq

Hbtq och heder

Normkritiskt arbete mot diskriminering och ohälsa

Bemötande och inkluderande arbetssätt

Vikten av förebilder

Hbtq och självklara mänskliga rättigheter

Flator, trans och bögar

Priser

HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor

1 bokning – 48 000 kr

5 bokningar – 45 600 kr per utbildningsgrupp

10 bokningar –  43 200 kr per utbildningsgrupp

11 bokningar och uppåt – 40 800 kr per utbildningsgrupp

 

Föreläsning 2 timmar 8 000 kr

Föreläsning 3 timmar 10 000 kr

Föreläsning 6 timmar 16 000 kr

 

Priserna är inkl moms och resor inom Skåne.