RFSL Rådgivningen Skåne

Självkänsla, sexualitet, identitet

Sex är ett samlingsbegrepp för sexuella handlingar, tankar och drömmar som vi har med oss själva och tillsammans med andra människor. Sexualitet kan handla om fantasier och drömmar, lust och längtan men också om vem man har eller vill ha sex med. Sexualiteten är något som finns med oss genom hela livet. Allt sedan starten av RFSL Rådgivningen Skånes verksamhet har vi arbetat med sexualiteten i fokus. Sexualitet utifrån lust och utifrån kön. Den mänskliga sexualiteten och kåtheten är en närmast outsinlig källa till glädje, njutning och välbehag i våra liv. Den har även en hälsobefrämjande förmåga för psykiskt och fysiskt läkande.

Sexuell lust är människans härliga förmåga att fantisera om sex och ge sig hän i sexuella aktiviteter med sig själv och med andra personer. Vår sexuella lust kan se individuellt olika ut men har det gemensamt att den är en källa till upphetsning, glädje, njutning och sexuell utlevnad. Man kan säga att den sexuella lusten är ett av de sätt vi har att uttrycka oss inför oss själva och andra. Lusten påverkar hela vår upplevelse av den aktuella situationen, det vi ser, hör, smakar och känner. Vår förmåga att känna och leva ut vår sexuella lust är en viktig källa till tillfredsställelse och att hämta energi livet igenom.

Kön är ett sätt att dela in människor i ”män” och ”kvinnor” eller ”pojkar” och ”flickor”. En del människor tänker inte så mycket på detta men en del känner sig inte bekväma med uppdelningen i kvinnor och män. Man kan t ex vilja definiera sig som både och eller som ingetdera könet. Att känna sig bekväm med sin kropp och kön är en viktig del i att må bra och av att känna sig som en ”hel” människa.

Självkänsla

Självkänslan är grunden för dina tankar och uppfattning om dig själv. Självkänsla är en inre upplevelse av identitet och egenvärde för den du är.

Självkänslan växer sig stark genom att du blir sedd och bekräftad och utvecklas genom upplevelsen att du duger som du är. Den påverkas inte nämnvärt av prestationer, då handlar det mer om självförtroende. God självkänsla fungerar som ett slags immunsystem och ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning. Den kan vägleda oss i vardagen att göra mer av det vi vill göra och mår bra av och välja bort sådant som får oss att må dåligt.

SAMTAL MED KURATOR

Känner du att du behöver professionell hjälp att bygga upp din självkänsla är du välkommen att kontakta en kurator på RFSL Rådgivningen Skåne, telefon 040-611 99 50.

UTANFÖRSKAP – GEMENSKAP

Många homo-, bisexuella och transpersoner beskriver en avsaknad av spegling och bekräftelse som har påverkat självkänslan negativt. Egenvärdet har blivit lägre än för många andra. Många upplever också att de saknar förebilder att känna igen sig i. Då kan hälsan påverkas negativt och vardagen upplevas som svårare. En känsla av utanförskap och ensamhet kan infinna sig och gemenskap och tillhörighet kan kännas långt borta. Då är det viktigt att hitta sammanhang att känna sig hemma i och bekväm med. Lösningen kan vara att träffa människor du kan identifiera dig med, relatera till och trivas med. Därför finns det till exempel lokalavdelningar inom RFSL och RFSL Ungdom med många olika aktiviteter. I Skåne finns avdelningarna RFSL Helsingborg, RFSL Kristianstad och RFSL Malmö samt RFSL Ungdom Skåne.

LYSSNA PÅ DEN DU ÄR

Nyckeln till en god självkänsla är att lära känna dig själv, lyssna på den du är, och veta att du är värd att leva ditt liv så som du själv önskar och mår bäst av. Detta kan du utveckla på egen hand eller tillsammans med andra.

Sexuell hälsa

Sexualiteten är en mycket viktig del av livet och identiteten. Oavsett vår sexuella läggning eller könsidentitet är tillgång till lust och tillfredsställelse något som höjer livskvaliteten och gör oss mer harmoniska.

Sexuell hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt och biologiskt välbefinnande relaterat till sexualitet. Möjligheten till njutning, kåthet och tillfredsställelse gör att vår hälsa påverkas positivt och vi mår bättre generellt. Det blir lättare att koppla av, både kroppen och själen känns mer avslappnad och lugn när ens sexuella liv är bra för en.

Inom ramen för vår verksamhet bedriver vi en sexualterapeutisk mottagning dit du kan söka dig om du vill ändra ditt sexuella uttryck eller har problem relaterade till din sexualitet.

Identiteter

SEXUELL IDENTITET

Sexualiteten finns med som en integrerad del av varje individs identitet. Den finns med i vardagen som en del av varje människas personlighet. Det kan handla om fantasier och drömmar, lust och längtan men också om vem man har eller vill ha sex med. Sexualiteten är något som finns med oss genom hela livet.

KÖNSIDENTITET

De flesta människor har en könsidentitet som man eller kvinna men många tänker inte så mycket på det. Det finns uttalade och outtalade förväntningar kopplade till  oss, utifrån kön, som vi alla känner av. Oftast är det först när man på något sätt bryter mot förväntningarna som man kanske blir medveten om kraven som finns där.

SEXUELL LÄGGNING

Med sexuell läggning menas hur vi själva definierar oss som homo, bi eller heterosexuella. Alla människor är lika mycket värda oavsett om man är hetero-, homo- eller bisexuell. Det är upp till var och en att avgöra på vilket sätt man vill beskriva sin sexuella läggning.

Homosexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några av samma kön som en själv har.

Bisexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några oavsett kön.

Heterosexualitet: Förmåga att känna lust och attraktion till någon eller några av annat kön än en själv har.