RFSL Rådgivningen Skåne

Prata med kurator?

Samtalsmottagning

RFSL Rådgivningen Skåne har en samtalsmottagning för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson, person med queert uttryck och identitet samt för dig som är intersex-person. Vi finns även för hbtqi-personers familjer, partners samt nära vänner. Det är inte alltid en kan sätta fingret på vad som är problemet eller hur en ska definiera sig. Det är ok, hör av dig så kan vi prata om det.

Att gå i en oviss väntan på asyl är tungt. Är du hbtqi-person och befinner dig i en asylprocess, hör av dig till oss. Vi erbjuder stöd och samtal under processen.

På samtalsmottagningen arbetar två kuratorer varav en har steg ett i KBT. Vi erbjuder flera olika samtalspaket: terapeutiska samtal, rådgivningssamtal och krisbearbetning. Vi arbetar såväl individuellt, med par som med grupper.

Vad kontakten ska handla om är det alltid du som bestämmer. Vi har tystnadsplikt.

Hör av dig till: samtal@rfsl.se