RFSL Rådgivningen Skåne

Prata med kurator?

Samtalsmottagning

Ibland vill en bara dra täcket över huvudet och stanna i sängen. Det hjälper ibland, men inte alltid. Då kan det vara bra att få stöd av någon. RFSL Rådgivningen Skåne har en mottagning för dig som är homosexuell, bisexuell och/eller transperson eller queer (hbtq) eller har någon i familjen, en partner eller en nära vän som är hbtq-person. Det är inte alltid en kan sätta fingret på vad som är problemet eller hur en ska definiera sig. Det är ok, hör av dig så kan vi prata om det.

De nya flyktinglagarna har gjort det svårare för många att få asyl, hbtq-personer drabbas hårt av detta. Att gå i oviss väntan och vara rädd för utvisning kan tära hårt på den psykiska hälsan. Är du hbtq-person och befinner dig i asylprocessen, tveka inte att höra av dig till oss om du känner behov av stöd och samtal. Vi hjälper även till med myndighetskontakter.

Vi som arbetar på mottagningen är socionomer och erbjuder terapeutiska samtal, rådgivning och krisbearbetning. Vi arbetar såväl individuellt, med par som med grupper.

Vad kontakten ska handla om är det alltid du som bestämmer. Vi har tystnadsplikt.

Hör av dig till samtal@rfsl.se eller prova på 040-611 99 50, dock kan vi vara svåra att nå via telefon.