RFSL Rådgivningen Skåne

Kontaktuppgifter

Vi styrelseledamöter och personal arbetar tillsammans för en bättre hälsa för hbtq-personer och för ett öppnare samhälle att leva och verka i. Vi har under många år arbetat med hälsofrågor och är idag en självklar aktör för hbtq-personer samt yrkesverksamma i Skåne.

Personal

Klicka på respektive namn eller använd den gemensamma e-postadressen: 
skane@rfsl.se

Anakin Tora Botwid Projektledare, arbetar huvudsakligen med mötesplatsen HaBiTatQ . Växel: 040-6119951. Direkt:0708-366545.

 

lisa2016

Elisabet Nidsjö Utbildare, arbetar främst med utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0760-247834.

gn.rfsl

Gabriel Nilbo, arbetar som samtalskurator samt med CheckPoint Skåne. Telefon: 040-6119950, telefontid: onsdagar 11-12.

Mikael

Mikael Andersson Projektutvecklare, arbetar med hiv/STI förebyggande riktat till msm, CheckPoint Skåne samt håller utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0760-275642.

Niklas

Niklas Eriksson Projektutvecklare, arbetar med metodutveckling inom hiv/STI området riktat till msm, CheckPoint Skåne samt håller utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0765-735271.

sofiev

Sofie Sahar Thorlid Projektutvecklare, arbetar med mötesplatsen HaBiTatQ . (Tjänstledig till juni 2020)

Thomas

Thomas Wilkens-Johansson Auktoriserad socionom, auktoriserad specialist i klinisk sexologi, arbetar med den Psykosociala mottagningen och Sexualterapeutiska mottagningen samt CheckPoint Skåne. Telefon: 040-6119950, telefontid: onsdagar 11-12.

tore

Tore Runnerstam Företagsekonom, arbetar med ekonomi samt hiv/STI förebyggande riktat till msm bland annat CheckPoint Skåne. Växel: 040-6119951. Direkt: 0738-432332.

 

Žana Dončić

Žana Dončić Auktoriserad socionom, projektledare för HBTQompetens inom Region Skåne. Arbetar främst med utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0761-86 91 62.

Styrelse

Styrelsen väljs av RFSL Rådgivningen Skånes årsmöte, mandattiden är två år. Ledamöterna ska ha kunskap om hbtq-personers livsvillkor, hiv, sociala frågor, arbetsgivarfrågor och andra områden som är relevanta för verksamheten.

Chris Schenlaer, ordförande

Caitlyn Svorén, ledamot

Oskar Larsson, kassör

Susanne Adielsson, ledamot

Lila Johansson, ledamot

Vill du nå styrelsen, skriv till: 
skane@rfsl.se