RFSL Rådgivningen Skåne

Kontaktuppgifter

Personal

Klicka på respektive namn eller använd den gemensamma e-postadressen: 
skane@rfsl.se

lisa2016

Elisabet Nidsjö Leg psykolog och utbildnings-samordnare, projektsamordnare för organisationsstödet från Malmö stad. Växel: 040-611 99 51. Direkt: 0760-27 34 71.

gn.rfsl

Gabriel Nilbo, arbetar som samtalskurator samt med CheckPoint Skåne. Telefon: 040-6119950

Mikael

Mikael Andersson Projektutvecklare, arbetar med hiv/STI förebyggande riktat till msm, CheckPoint Skåne samt håller utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0760-275642.

Niklas

Niklas Eriksson Projektutvecklare, arbetar med metodutveckling inom hiv/STI området riktat till msm, CheckPoint Skåne samt håller utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0765-735271.

Hanna Thomé arbetar som samtalskurator. Växel 040-611 99 50.

tore

Tore Runnerstam Företagsekonom, arbetar med ekonomi samt hiv/STI förebyggande riktat till msm bland annat CheckPoint Skåne. Växel: 040-6119951. Direkt: 0738-432332.

Žana Dončić

Žana Dončić Auktoriserad socionom, projektledare för HBTQompetens inom Region Skåne. Arbetar främst med utbildningar till yrkesverksamma. Växel: 040-6119951. Direkt: 0761-86 91 62.

Styrelse

Styrelsen väljs av RFSL Rådgivningen Skånes årsmöte, mandattiden är två år. Ledamöterna ska ha kunskap om hbtq-personers livsvillkor, hiv, sociala frågor, arbetsgivarfrågor och andra områden som är relevanta för verksamheten.

Caitlyn Svorén, ordförande

Oskar Larsson, vice ordförande

Edith Escobar, kassör

Lila Johansson, ledamot

Emma Eliasson-Åström, ledamot

Myrvete Bajrami, suppleant

Vill du nå styrelsen, skriv till: 
skane@rfsl.se