RFSL Rådgivningen Skåne

Könssjukdomar

Könssjukdomar är ett samlingsnamn för infektioner som kan överföras vid sexuell kontakt. De flesta könssjukdomar är lätta att behandla och bota medan andra inte är det. En förkortning som ofta används om könssjukdomar är STI. Det står för Sexually Transmitted Infections. Kunskap om könssjukdomar och hur de överförs bidrar till att du lättare kan ta hand om dig och dina partners.

Är du man eller har sex med män kan kondom vara ett bra skydd mot att bli smittad eller smitta någon med en könssjukdom. Är du kvinna som har sex med kvinnor är det bra att känna till att det är ovanligt att riktigt allvarliga STI, som exempelvis hiv, smittar vid sex mellan kvinnor. Om du, oavsett din könstillhörighet och sexuella preferenser, regelbundet testar dig minimerar du risken att bära på en könssjukdom och utsätta din och andras hälsa för onödiga risker. Misstänker du att du fått en könssjukdom, testa dig. Har du livmoder, bör du också tänka på att gå på de cellprovtagningar du kallas till.

Candida

Candida är en svamp som normalt finns på huden, i munhålan, i ändtarmen och ofta även kan återfinnas i slidan. Svampen ger vanligtvis inga besvär förutom om den av någon anledning förökar sig kraftigt och utvecklas till en slidkatarr. Orsaken till detta kan vara exempelvis att bakteriefloran i slidan förändras av intag av någon medicin.

Smittvägar

Candidasvampen kan vid penetrerande sex överföras mellan slidor och mellan slida och penis. Smitta kan t.ex överföras via kontakt kön-kön eller kön-fingrar-kön eller via sexleksaker. Candida trivs normalt sett inte på penis och brukar därför försvinna av sig själv efter några dagar.

Symptom

Klåda och känsla av torrhet i slidan och underlivet samt ibland flytningar.

Provtagning

Slidkatarren är oftast så typisk att den går att diagnostisera direkt vid en läkarundersökning. Prov för analys kan även tas från flytning.

Behandling

Slidan behandlas med vagitorier, salva eller tabletter. Penis kan behandlas med svampdödande salva men vanligtvis räcker det att tvätta könet med mild tvål under en tid. Vagitoriorer och salva kan inhandlas receptfritt på apotek.

Gonorré

Gonorré orsakas av gonokocken som är en bakterie. Sjukdomen har under senare tid blivit vanligare runt om i världen. En kraftig ökning av antalet gonorréfall har också setts i Sverige de senaste åren. Majoriteten av de i Sverige rapporterade gonorréfallen är idag smittade i Sverige.

Smittvägar

Gonokocken är en bakterie som kan sätta sig i slida, urinrör, hals och ändtarm. Då gonokocken är en bakterie smittar den lätt, det behöver alltså inte förekomma kontakt med sperma eller slidsekret för att den skall smitta. Bakterien smittar lättast vid oskyddade anala och vaginala samlag men kan även överföras med händer, mun och sexleksaker.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut är kort och man får eventuella symptom redan efter 3 till 7 dagar.

Symptom

Flytningar från urinrör, slida och/eller ändtarm samt att det svider när man kissar. De flesta som har gonorrébakterien i ändtarm eller svalg får dock inga symtom men är ändå smittsamma.

Provtagning

Vid en provtagning är det viktigt att  man tar prov från alla de lokaler där gonorrébakterier kan finnas, det vill säga från urin och/eller slida, ändtarm och svalg. Ibland bär man på gonorré bara på ett av ställena.

Behandling

Behandlingen består av antibiotika, oftast i injektionsform och ibland i kombination med tabletter. Felaktig behandling av gonorré kan leda till att bakterierna blir motståndskraftiga mot antibiotika och därmed svårare att behandla vilket är ett ökande problem i världen. Efter genomförd behandling tas kontrollprover för att se att infektionen läkt ut. Obehandlad gonorré kan med tiden ge feber, inflammation i äggledare, testiklar, prostata samt leda till sterilitet.

Hepatit B

I vardagligt tal kallas denna sjukdom Gulsot. Viruset orsakar en inflammation i levern.

Smittvägar

Viruset överförs via blod och andra kroppsvätskor.

Inkubationstid

Två till sex månader efter smittotillfället.

Symptom

Sjukdomen ger ofta feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden och ögonvitorna. Mörk portvinsfärgad urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Alla blir inte gula men de flesta besväras av trötthet och kan ha dålig matlust.

Provtagning

Diagnos kan ställas via blodprov.

Behandling

Någon specifik behandling finns inte, sjukdomen läker oftast ut av sig själv. Det finns möjlighet att vaccinera sig mot hepatit B. Män som har sex med män rekommenderas att vaccinera sig.

Herpes

Herpes är små blåsor som orsakas av ett virus som finns i två former och ger munherpes respektive könsherpes. Man räknar med att majoriteten av befolkningen bär på herpesvirus. En tredjedel av alla som bär på viruset är helt symtomfria.

Smittvägar

Beröring av de vätskande blåsorna så som kyssar, samlag eller sexlekar med fingrar och mun. Kan även smittas utan att man har några symtom alls då virus bland kan utsöndras även hos symtomfria.

Symptom

Initialt en kliande fläck som övergår till små blåsor som spricker och börjar vätska. Första utbrottet efter smittotillfället är påtagligt och kan vara mycket smärtsamt. Utbrotten tenderar sedan att successivt bli allt mildare och helt försvinna.

Provtagning

Prov kan tas från de vätskefyllda blåsorna men herpesinfektionen är oftast så typisk att prov inte behöver tas.

Behandling

Herpes kan inte botas men symtomen kan väsentligt mildras med virushämmande salva som kan inhandlas receptfritt på apotek. Det finns vid svårare utbrott även receptbelagd behandling.

HIV

Hiv är en virusinfektion som det ännu inte finns någon bot för.

Smittvägar

Hiv kan överföras  vid sexlekar där viruset via blod, sperma eller slidsekret kommer in i kroppens blodomlopp.

Inkubationstid

En till fyra veckor efter smittotillfället insjuknar ungefär hälften av de smittade i en så kallad akut (primär) hivinfektion. Den yttrar sig som en influensaliknande sjukdom med feber och halsont samt ett utslag på kroppen.

Symptom

Hivinfektionen innebär att immunförsvaret försämras och kroppen blir mottaglig och försvarslös mot infektioner.

Provtagning

Ett hiv-test består av ett blodprov. Testa dig för hiv kan du göra redan sex veckor efter sex-tillfället. Ungefär hälften av alla hivsmittade personer testar positivt redan två veckor efter smitta.

För test med snabbt provsvar (snabbtest) gäller 8 veckor. Ungefär hälften av alla hivsmittade personer testar positivt fyra veckor efter smitta.

Behandling

Hittills har det visat sig vara omöjligt att utplåna hiv ur människokroppen. Man blir med andra ord inte botad från sin hivinfektion när man tar medicinsk behandling, bromsmedicin, mot sjukdomen. Däremot minskas hivvirusets framfart i kroppen och samtidigt förhindras skador som kan uppkomma på grund av det. Smittsamheten vid välfungerande behandling är nära noll.

Klamydia

Klamydia är en vanlig könssjukdom i Sverige. Den får lätt stor spridning eftersom många inte får symtom av smittan. Mer än hälften av smittade män märker överhuvudtaget inte att de har fått klamydia och ca 70% av kvinnor med klamydia har inga symtom. Men risken för komplikationer och för att man smittar någon annan är förstås lika stor för det.

Smittvägar

Klamydia är en bakterie och smittar lätt, det behöver alltså inte förekomma kontakt med sperma eller slidsekret för att den skall smitta. Bakterien smittar lätt vid oskyddade anala och vaginala samlag men kan även överföras vid sexlekar med händer, mun eller sexleksaker.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut och man får eventuella symptom är några dygn till någon vecka.

Symptom

Flytningar och/eller sveda i urinrör och/eller ändtarm. Klamydia kan även ge irritation i halsen. Majoriteten av de som smittas får inga symptom.

Provtagning

Man lämnar urinprov och/eller vaginalprov. Prov kan även tas från hals och ändtarm. Provtagning bör ske tidigast en vecka efter misstänkt smittotillfälle.

Behandling

Behandlingen består av antibiotikatabletter och behandlar man inte klamydian kan det leda till inflammationer i könsorganen, urinvägsproblem och/eller äggledarinflammation med risk för infertilitet.

Kondylom

Kondylom är små vårtor som orsakas av virus. De kan växa på och omkring könsorganen och runt ändtarmsöppningen. Vårtorna är vit-rosa eller hudfärgade. De kan ha flikiga ytor och växer ofta i små klasar.

Smittvägar

Vårtviruset smittar genom kontakt med hud och slemhinnor där kondylom finns. Det kan smitta även om det inte finns några synliga vårtor.

Inkubationstid

Från att man blivit smittad tills vårtor börjar bli synliga kan det ta några månader till några år. Därför är det ofta omöjligt att avgöra vem man blivit smittad av.

Symptom

Vanligen ger infektionen inga symptom. Vårtor  kan orsaka klåda och ge besvär vid gnuggsex och vid vaginala eller anala samlag.

Provtagning

Diagnos ställs genom att en läkare besiktigar de misstänkta vårtorna.

Behandling

Vårtorna läker ut av sig själv, men detta kan ta flera år, därför använder man olika metoder för att ta bort de synliga vårtorna. Det går att avlägsna vårtorna med en kräm eller en lösning som penslas på vårtorna. Det går även att bränna eller frysa bort vårtorna.

LGV  ”lymfogranuloma venereum”

LGV är en könssjukdom som är mycket ovanlig i Sverige. De få fall som diagnostiseras i Sverige är så gott som samtliga smittade utomlands. Flera av dessa har varit homosexuella män.

Smittvägar

LGV smittar vid oral- anal- och vaginalsex och orsakas av en variant av samma bakterie som ger klamydiainfektion.

Inkubationstid

Inkubationstiden är ofta lång, upp till någon månad innan lymfkörtelsvullnad uppträder. De genitala såren uppträder betydligt tidigare.

Symptom

Vanligen visar sig LGV genom sår på könsorgan, i svalg eller ändtarmen. I ett senare skede förekommer svullna lymfkörtlar och/eller symtom från ändtarm och ändtarmsöppningen med blödningar och symtom från mag- och tarmkanalen  samt allmän sjukdomskänsla, feber och ledvärk. Infektionen kan vara symptomfri, men ändå vara smittsam.

Provtagning

Fastställande av infektionen görs genom de symtom man har och/eller i samband med att provet visar att man har klamydia. Prov tas från sår och/eller från ändtarmen.

Behandling

Behandlas oftast med en antibiotikakur under 3 veckor.

Mykoplasma (genitalium)

Mykoplasma i underlivet är en relativt okänd könssjukdom som har många likheter med klamydia och smittar vid oskyddat sex.

Smittvägar

Infektionen finns i slemhinnorna i framförallt urinröret och slidan. Bakterien smittar lätt vid oskyddade anala och vaginala samlag men kan även överföras vid sexlekar med händer, mun eller sexleksaker.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut och man får eventuella symptom är vanligen 10 till 14 dagar.

Symptom

Symptom yttrar sig främst med sveda/klåda i urinröret. När infektionen finns i slidan kan den ge besvärande flytningar. Precis som vid klamydia märker många inte av att de har sjukdomen eftersom man ofta inte får några symtom alls.

Provtagning

Man lämnar urinprov och/eller vaginalprov. Prov kan även tas från hals och ändtarm. Provtagning bör ske tidigast 10 dagar efter misstänkt smittotillfälle.

Behandling

Infektionen behandlas med antibiotika. I ovanliga fall kan denna infektion även ge komplikationer i form av äggledarinflammation eller bitestikelinflammation.

 

Mykoplasma ingår inte Smittskyddslagen. Det betyder att du måste betala för behandlingen själv. Du behöver inte heller göra en smittspårning.

Syfilis

Syfilis var tidigare mycket vanlig sexuellt överförd smitta men är sällsynt i Sverige. Sedan några år ökar dock antalet personer som smittas av syfilis, och det gäller framför allt män som smittas via sex med män. Sjukdomen är fortfarande vanlig i stora delar av världen.

Smittvägar

Syfilisbakterien överförs vid kontakt med syfilissår och utslag.

Inkubationstid

Tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut är två till fyra veckor.

Symptom

Syfilis börjar ofta med ett eller flera hårda, oömma vätskande sår på det ställe där bakterien trängt in i kroppen. Sitter såren i slidan eller ändtarmen kan det vara svårt att upptäcka. Efter två till fyra veckor läker såret av sig själv, men bakterien finns kvar i kroppen. Efter en tid får man utslag på huden. Andra symtom är feber, illamående, trötthet ledsmärtor och håravfall. Alla får inte symtom utan märker ingenting. Obehandlad syfilis kan efter flera år leda till allvarliga skador på till exempel hjärnan och hjärtat.

Provtagning

Prov på syfilis kan tas på vätskan från såren eller som ett blodprov några veckor efter smittotillfället.

Behandling

Syfilis behandlas med penicillininjektioner en gång i veckan i två eller tre veckor. Efter behandlingen görs upprepade kontroller.

Trichomonas

Trichomonas är en ovanlig könssjukdom i Sverige. Tre fjärdedelar av män som smittas och hälften av kvinnor som smittas får inga symptom.

Smittvägar

Sjukdomen orsakas av en parasit, den finns i slidan och smittar vid samlag och andra oskyddade sexuella aktiviteter.

Inkubationstid

Tiden från att man smittats till dess att sjukdomen bryter ut kan vara kort några dygn men kan vara längre, upp till några veckor.

Symptom

Symtomen på infektion är sveda och eller klåda i urinrör eller vaginala flytningar som kan vara gul-gröna och ibland illaluktande. Majoriteten av de som smittas får inga symptom.

Provtagning

Diagnos efter vaginalprov och/eller urinprov.

Behandling

Infektionen behandlas med antibiotika.

 

Tricomonas ingår inte Smittskyddslagen. Det betyder att du måste betala för behandlingen själv. Du behöver inte heller göra en smittspårning.

Ulcus molle  ”mjuk schanker”

Ulcus molle orsakas av en bakterie och sjukdomen är nuförtiden mycket ovanlig i Sverige. De få fall som ändå diagnostiseras här är så gott som samtliga smittade utomlands, framför allt i Afrika, där sjukdomen är vanlig.

Smittvägar

Bakterien finns i slidan, urinröret, av och till också i ändtarmen. Överföring av bakterien kan ske vid direktkontakt mellan kön, med händer och mun eller sexleksaker.

Inkubationstid

Tre till fem till 14 dygn.

Symptom

Centimeterstora smärtsamma sår genitalt eller kring anus samt svullna lymfkörtlar.

Provtagning

Bakterieprov kan tas från såren.

Behandlingen

Infektionen är lätt att behandla med antibiotika.

HPV

Humant papillomvirus, HPV, orsakar flera vanligt sexuellt överförda infektioner. Ofta märks de inte alls och läker ut av sig själv men de kan också ge upphov till könsvårtor som kallas kondylom och/eller cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer och några andra ovanligare cancerformer som analcancer och cancer i svalget. HPV är mycket smittsamt och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång under livet. HPV smittar via direkt kontakt med hud och slemhinnor. Inkubationstiden från smittotillfället tills vårtor blir synliga är från två månader och upp till många år. Infektion av HPV leda till livmoderhalscancer men förstadierna kan förebyggas och behandlas. Livmoderhalscancer utvecklas oftast långsamt via ökande grad av cellförändringar, vid cellprovskontroller kan dessa cellförändringar upptäckas.

Förändringarna ger inga symptom utan kan bara hittas via gynekologisk undersökning. Det är därför mycket viktigt att gå på de undersökningar som en kallas till. Det finns idag vaccin mot de vanligaste virustyperna som kan ge vårtor och orsaka cancer.

Vaccination rekommenderas främst till personer som ännu inte debuterat sexuellt med någon partner. Kvinnor i åldern 13-26 får vaccin subventionerat och erbjuds detta i skolvaccinationsprogrammet men det arbetas för att även män ska erbjudas detta. Även om man är vaccinerad är det viktigt att gå på cellprovtagning.

Kondom och glidmedel

Kondom är det bästa skyddet 
mot könssjukdomar om du har samlag. 
När du använder kondom visar du 
att du bryr dig om dig själv 
och de du har sex med. Kondom skyddar mot könssjukdomar om man använder 
den vid samlag. 
Kondom ger inte helt skydd mot alla sjukdomar, 
men är ett bra skydd mot de flesta.

Om du har analsex ska du använda kondom och glidmedel.
 Glidmedlet ska vara vatten- eller silikon-baserat.
 Använd inte glidmedel som innehåller fett som vaselin, hudsalva eller massageolja. Sådana medel kan göra att en kondom går sönder. Du kan köpa glidmedel  på många ställen t.ex på apotek, i sex-shoppar 
och på internet. 
Glidmedel kan också användas för att ge dig en skön känsla 
vid många typer av sex.

Säkrare sex

Säkrare sex är det du kan göra för att maximera njutningen och minimera riskerna när du har sex med andra. Dessutom kan det kännas skönare efteråt om du är trygg i att du har haft säkrare sex. En personlig säkrare-sex-strategi som bygger på kunskap och medvetenhet om könssjukdomarna samt dess smittvägar är det bästa sättet att skydda sig och sina partners.Har du sex med män kan säkrare sex vara att använda kondom vid samlag och undvika sperma i munnen. Fler säkrare sex råd till män som har sex med män kan du läsa om på vår hemsida www.safe6.nu

Tyvärr går det inte att skydda sig mot samtliga könssjukdomar, men har du en utvecklad säkrare-sex-strategi minskar du riskerna.

Testning

Om du fått en könssjukdom är det bäst att behandla den så fort som möjligt. En obehandlad könssjukdom kan få konsekvenser och bidrar också till att hiv lättare sprids. Tror du att du kan ha fått en könssjukdom, testa dig.

På vårdcentralen, speciella mottagningar och på nätet (klamydia) finns möjlighet att testa sig. Se länkarna nedan var du kan testa dig.

klamydiatest.nu
Centrum för sexuell hälsa
CheckPoint