RFSL Rådgivningen Skåne

Fantasier

 

 

Våra sexuella fantasier är antagligen det enskilt största fantasiområde vi har. Sexuella fantasier skapar en trygg omgivning där vi kan leva ut våra sexuella känslor eftersom de är privata, påhittade och inte kan upptäckas. Vår sexuella fantasi är en skatt att njuta av själva eller dela med oss av!

 

Fantastiskt

Fantasin är något som ger oss möjlighet att förgylla vardagen, göra och vara det vi för stunden önskar. Genom fantasin kan vi förvandla världen till precis det vi själva vill. Även om det bara är en låtsasutflykt kan fantasin erbjuda oss att uppleva t.ex spänning, äventyr, självförtroende och njutning.

Naturligtvis påverkas även våra fantasier av våra könsroller, sociala roller och kanske även av genetiska skillnader. Den stora likheten är att våra sexuella fantasier ofta ligger på eller över gränsen för det vi själva upplever som tillåtet. Med andra ord kan man säga att det vi själva inte vågar eller vi inte tror att vi har möjlighet att göra är det som eggar vår sexuella fantasi mest.

Från barndomen och hela livet igenom har de flesta människor fantasier som tjänar olika ändamål och får olika reaktioner. En del är njutbara och upphetsande medan andra kan vara förvirrande, gåtfulla och ibland kanske rentav skrämmande.

I våra fantasier finns ofta en önskan att uppleva något förbjudet som vi uppfattar som ouppnåeligt. Det betyder däremot inte att man alltid skulle vilja leva ut fantasin i verkligheten. Ibland känns det behagligast att låta fantasin förbli just fantasi.

Alla fantasier upplevs inte som viljestyrda. En del fantasier kan dyka upp om och om igen, trots att de är oönskade, och ändå vara upphetsande. Detta kan vara förvirrande men beror just på att våra sexuella fantasier befinner sig bortom gränsen för det vi anser vara tillåtet.

Som barn lär vi oss att fantiserandet är en förutsättning för leken och är det som för leken framåt.  När vi blivit vuxna inser vi att fantasin är en viktig del av vår kreativa förmåga men tänker kanske inte på att det även gäller den sexuella fantasin. Vår sexuella fantasi ger oss möjlighet till en lekfullhet som utvecklar vår personliga sexualitet och gör att den alltid känns ny och som en outsinlig kraftkälla.