RFSL Rådgivningen Skåne

Spring European Testing Week 2020 15-22 May

I hela Europa genomförs årligen en kampanj sista veckan i maj i syfte att uppmärksamma hiv och värdet att känna sin status. Under Spring European Testing Week kan du på vår mottagning kolla din hiv-och syfilisstatus snabbt och enkelt. Vi lämnar även ut självtest för övriga könssjukdomar.

Vi som män som har sex med män och transpersoner är vi extra utsatta för risk. Hiv är 80 gånger vanligare förekommande i vår grupp än i befolkningen i stort i Sverige. Även om hivtest idag blivit enklare och mer tillgängliga är det många som inte testat sig på länge. Man vet också att tidig upptäckt av infektion förbättrar resultatet av behandlingen på sikt.

Välkommen till vår drop in-mottagning på tisdagar kl 17.00-19.00. CheckPoint Skåne, vi finns på Drottninggatan 36 i Malmö. Vi har även tidsbokning andra tider, se länk: https://www.bokadirekt.se/…/checkpoint-skåne-för-män-som-ha…

Hos oss är du alltid anonym och bemöts med respekt för den du är. Du som är transperson eller en man som har sex med män är välkommen för test för hiv- och syfilis.

5 Maj 2020

Regional konferens om män som har sex med män

(The Boxer – en staty i Berlin av Keith Haring 1958-1990, konstnär och hivaktivist som avled av AIDS-relaterade sjukdomar.

 

Konferensrapport.

Män som har sex med män, MSM, är den grupp i Skåne där andelen hivpositiva är högst. Det innebär att MSM är den viktigaste målgruppen för att minska spridningen av hiv i vår del av världen.

Med bakgrund av detta och på uppdrag av Folkhälsomyndigheten arrangerade RFSL Rådgivningen Skåne Tillgänglighet Kvalitet Samverkan – Regional hiv/STI MSM konferens i Malmö den 11 oktober 2019.

Cirka 50 deltagare från hela Skåne var på plats. Bland deltagarna fanns framför allt personer som arbetar med sexuell hälsa och testning i Skåne. Klickar du får du på länken hittar du ett referat från konferensen.

Konferensdokumentation 191011

 

Vår organisation RFSL Rådgivningen Skåne arbetar för en god hälsa och livskvalitet hos hbtq-personer i Skåne. För att ha en god hälsa måste även en människas sexualitet, sexuella läggning och könsidentitet bejakas och den enskilda människan få stöd i identiteten. Målet är att underlätta för individen att, utan hälsorisker, ge uttryck för sin sexualitet och könsidentitet på det sätt individen själv önskar.

I Skåne ska hbtq-personers hälsa vara jämlik i jämförelse med befolkningen i allmänhet. Hbtq-personer ska ha tillgång till vård och hälsofrämjande insatser på samma villkor som alla andra och kunna känna trygghet i livet. Hälsofrågor där hbtq-personer kan behöva särskild uppmärksamhet, särskilda villkor eller resurser ska uppmärksammas och åtgärdas.

19 Nov 2019

CheckPoint Skåne fyller 8 år under European Testing Week

Som man som har sex med män och transpersoner är vi extra utsatta för risk. Hiv är 80 gånger vanligare förekommande i vår grupp än i befolkningen i stort i Sverige. Även om hivtest idag blivit enklare och mer tillgängliga är det många som inte testat sig på länge. Man vet också att tidig upptäckt av infektion förbättrar resultatet av behandlingen på sikt.

I hela Europa genomförs årligen en kampanj sista veckan i november i syfte att uppmärksamma hiv och värdet att känna sin status. Under European Testing Week kan du på vår mottagning kolla din hiv-status snabbt och enkelt. Välkommen till vår drop in-mottagning på tisdagar kl 17.00-19.00. Vi har även tidsbokning andra tider, se länk: https://www.bokadirekt.se/…/checkpoint-skåne-för-män-som-ha…

checkpoint skåne

Hos oss är du alltid anonym och bemöts med respekt för den du är.

Du som är transperson eller en man som har sex med män är välkommen för test för hiv- och syfilis.

CheckPoint Skåne, Drottninggatan 36 i Malmö.

15 Nov 2019

Q-häng i Lund

Välkommentill Q-hänget!

Identifierar du dig som kvinna eller icke-binär och är hbtq+? I sådant fall – kom och häng med oss på Q-hänget!

Vi träffas varannan tisdag och hänger, pysslar, går på utflykt, ser på film eller snackar böcker. Vi bjuder alltid på matig fika. Alla vi som engagerar oss inom Q-hänget är hbtq+ personer och vi vill tillsammans med er skapa ett tryggt rum!

Plats: Stora Gråbrödersgatan 10 a

När: Varannan tisdag med start 8/10 18.00-20:00

Q-häng i Lund

info@kvinnojourenlund.se info@tjejjourenilund.se

11 Sep 2019

Hur ser stödet ut till hbtq-personer utsatta för våld i nära relationer?

Strukturella, ekonomiska och ideologiska förutsättningar gör att hbtq-personer inte får likvärdigt stöd och skydd. I dagarna släpper vi en rapport som har undersökt hur skånska kvinno-, trans-, tjej- och ungdomsjourer arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta hbtq-personer. Rapporten är ett resultat av ett samarbete med Lunds kvinnojour samt en workshop som genomfördes med jourerna. Vår förhoppning är att rapporten ska sätta ljuset på ett eftersatt område samt inspirera de jourer som vill kvalitetsutveckla sin verksamhet.

Läs mer och ladda ned rapporten.

2 Apr 2019

Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder in till nätverksträffar för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiva i sport och idrott. I samband med varje nätverksträff bjuder vi också in till öppna föreläsningar. 

Genom initiativet vill Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Till den första träffen den 2 maj är Pan Idræt* från Danmark inbjudna som gäst-föreläsare. Föreläsningen är öppen för alla och nätverket träffas separat efteråt. Träffarna är kostnadsfria.

Program:

18-19.00 Föreläsning Carsten Friis-Overby från Pan Idraet

19-19.30 Fika

19.30-21 Idrotts- och hbtqnätverk

Datum och plats: 2 maj på Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12. Anmälan till nätverket (med tillhörande öppna föreläsning) görs härVill du gå på föreläsningen men inte vara med i nätverket, anmäler du dig här.

För frågor kontakta:

Elisabet Nidsjö, RFSL Rådgivningen Skåne: elisabet.nidsjo@rfsl.se

Kalle Willstrand, Skånedrotten: kalle.willstrand@skaneidrotten.se

Denna inbjudan som pdf kan du hämta här.

*Pan Idræt är en idrottsförening med över 1000 medlemmar från 25 olika idrotter. Föreningen har sitt ursprung i idrottsrörelsen för bögar och lesbiska men är idag en idrottsförening med fokus på inkludering och mångfald vad gäller sexualitet och kön. Du kan läsa mer på deras hemsida: https://panidraet.dk

22 Mar 2019

Artikel från Sydsvenskan 20190310

På med kondomen – gonorré och hiv ökar stort i Skåne

För få använder kondom vid sex – förra året smittades rekordmånga i Skåne av gonorré och hiv. Det oroar smittskyddsläkare eftersom gonorrébakterier kan bli motståndskraftiga mot de vanligaste läkemedlen.

– Numera krävs ofta en kombination av olika antibiotika för att hindra resistensutveckling, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.
I mitten av 1980-talet var gonorré nästan utrotat i Sverige. Men infektionen har gjort comeback och ökat kraftigt de senaste åren. Trenden fortsatte under 2018, i alla svenska storstadsområden. I Danmark är gonorré ännu vanligare.
Flest smittade i Skåne fanns i gruppen män som har sex med män, men det ökade procentuellt mest bland heterosexuellt smittade kvinnor.
– Kvinnor som går med obehandlad gonorré riskerar infertilitet, eftersom sjukdomen kan skada äggledarna. För män kan det leda till bitestikelinflammation, säger Mattias Waldeck.
– Det som är bekymmersamt med gonorré är att det inte alltid ger symptom, om smittan inte sitter i könsorganen. För kvinnor är det bara hälften som får symptom.
Smittskydd Skåne har just sammanställt statistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2018, däribland hiv, gonorré, klamydia och syfilis.
Förra året rapporterades 70 fall av hiv-smitta, och det är enligt Smittskydd Skåne ”det högsta antalet sedan det tidiga 1990-talet”. Av dessa är 21 män som har sex med män och nästan alla hade smittats i Europa eller Amerika, några innan de kom till Sverige.
– Det är ju den klassiska riskgruppen, men förra året var det fler som smittades via heterosexuella kontakter, 37 personer. I tio fall i Sverige, påpekar Mattias Waldeck.
På Centrum för sexuell hälsa (CSH) i Malmö, där man testar och behandlar vuxna med olika typer av könssjukdomar, märks att fler blir smittade. Sedan CSH öppnade för tio år sedan har antalet årliga besök ökat från cirka 10 000 till 16 000.
Annika Johnsson, läkare och enhetschef på CSH, ser en tydlig förklaring:
– Ett ökat risktagande, kondomanvändningen är låg. Vi ser idag gonorré även i de heterosexuella grupperna, bland unga, smittade i Sverige – och där har vi inte haft den förrän under senare år.
– Allra flest gonorréfall har vi ändå bland män som har sex med män. De har fler sexkontakter, inte minst via dejtingappar där du kan snabbt hitta någon för sexuella möten i närheten.
Rapportering om nya verksamma hiv-läkemedel, och att ett par patienter faktiskt tycks ha blivit helt botade, tycks ha tagit udden av den smittskräck som präglade 1980-90-talets ungdomsgenerationer.
– Nu är det viktigt att man kommer in tidigt med kondomutbildning för att få unga att använda dem, att det blir rutin! tycker Annika Johnsson.
Den enda könssjukdomen med tydlig nedåtgående trend i Skåne är klamydia, som hade sin absoluta topp 2007-08. Det är å andra sidan den allra vanligaste sexuellt överförda smittan med 4 001 fall förra året, och nästan alla är smittade i Sverige.
Reklamkampanj från RFSU 1969. Under 1960- och 70-talet var gonorrén uppe i riktigt höga siffror, men sedan försvann sjukdomen nästan helt i mitten av 1980-talet när hiv-skräcken ökade kondomanvändningen.Bild: Rolf Olsson
Smittskydd Skåne noterar att nedgången tycks hänga ihop med att en ”klamydiageneration” åldras. Bland dem som är födda på 1990-talet och framåt är klamydia mindre vanligt.
– Den lägre frekvensen ser ut att hålla i sig när den åldersgruppen nu kommer upp över tjugoårsåldern, säger Mattias Waldeck.
Läs mer: ”Folk pratar om klamydia, men inte andra sjukdomar”
En annan könssjukdom som varit nästan borta, men kommit tillbaka under 2000-talet är syfilis. Där handlar det fortfarande om få fall i Skåne, 35 förra året, och utvecklingen tycks ha stannat av. 29 av de smittade fanns i gruppen män som har sex med män. Men de allra flesta blev smittade i Sverige och Danmark.
Statistiken visar tydligt att smitta är inte något man bara drar på sig bland prostituerade på semesterorter. Både homosexuella och heterosexuella kontakter i Sverige och Danmark kan ge sjukdomar.
– De som är sexuellt aktiva och har många partners måste bli medvetna om att könssjukdomar fortfarande är en risk. Man måste testa sig – och såklart skydda sig, säger Mattias Waldeck.

12 Mar 2019

Black sexy safer Halloween!

svarta kondomer

Ska du också ut och busa i höst?

Varför inte plocka upp ditt eget Halloweengodis hos en av våra kära partyproducenter i Malmö. Vi har laddat upp alla kondomautomater på ställen där vi vet att många av våra vänner går ut i Malmö. Vårt bidrag till firandet i helgen är en extra supersvart  & blank kondom. Den är av mellanstorlek, men åt det lite grövre hållet med 11 centimeters omkrets. Den kommer från Pasante och heter passande nog Black Velvet.

Hämta dina innan de tar slut hos: nya Red Shoe, mysiga BeeBar eller kinky SLM Malmö.

Din partypinne har nog aldrig varit svartare!

Gåva

Du vet väl att du som man som har sex med män med adress i Skåne kan prenumerera på kondomer hos Safe6? Alla som beställer  Black Velvet före 11 november får en extra gåva! En kukring i flexibelt material som passar alla.

19 Okt 2018

Konferens Våld i hbtq-personers nära relationer

Konferensen vänder sig till dig som vill få kunskap kring heteronormativitet och ge ett bättre bemötande. Du finns inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, idéburen sektor eller rättsväsendet. Inspirera dina kollegor och kom gärna fler.

RFSL Rådgivningen Skåne anordnar i samarbete med Länsstyrelsen Skåne tre konferenser på temat intersektionella perspektiv på våld i hbtq-personers nära relationer. Hbtq-personer är utsatta för våld i betydligt större utsträckning än övriga. Syftet är att öka kunskapen kring hbtq-personers livsvillkor samt våldets uttryck för att upptäcka våldet och förbättra bemötandet.

Datum: tisdag den 4 december, kl. 9-16
Plats: Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö. Anmälan senast 24 november via följande länk https://link.webropolsurveys.com/S/00F141678F3E9DD6

Datum: onsdag den 5 december, kl. 9-16
Plats: Quality Hotel Grand, Västra Storgatan 15, Kristianstad. Anmälan senast 24 november via följande länk https://link.webropolsurveys.com/S/D69C2A83440B83CF

Datum: fredag den 7 december, kl. 9-16
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. Anmälan senast 24 november via följande länk https://link.webropolsurveys.com/S/2415BF29D200250D

Konferenserna är kostnadsfria. Fika och lunch ingår. Det finns ett begränsat antal platser och anmälan är bindande. Platsen kan överlåtas åt annan. Utebliven avanmälan debiteras med 600 kr.

För mer information kontakta gärna Žana Dončić via zana.doncic@rfsl.se eller 0761-86 91 62.

Välkommen!

Konferenserna finansieras av Socialstyrelsen.

 

20 Sep 2018

PrEP – nu är den här! (nästan)

PrEP – en medicin för att förebygga hiv kan fås på recept i Sverige sedan en tid. I alla fall i teorin. I praktiken har kostnaderna för medicinen och uppföljningen som behövs gjort att tillgängligheten är låg.

Kom och ta del av aktuellt läge rörande detta, i Sverige, nya verktyg i den hiv-förebyggande verktygslådan. Till seminariet kommer dr Fredrik Månsson från infektionskliniken SUS och biträdande smittskyddsläkare Per Hagstam.

NÄR: Fredag 8 juni kl. 16.30-17.30 – en del av Malmö Pride 2018

VAR: Pride House, Scandic Triangeln Malmö

Ett arrangemang från Smittskydd Skåne i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne
29 Maj 2018