RFSL Rådgivningen Skåne

Hiv smittar knappt alls

 

Personer som vet om att man har hiv och får behandling som fungerar väl – kan knappt föra virus vidare via sex alls. Det visar de nya rön som har presenterats och som gjort att man från Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) gått ut och sagt att man i de flesta fall inte längre behöver ha med informationsplikten i de föreskrifter som ges till den hivpositive av sin behandlande läkare. Har du hiv och fått förhållningsregler tidigare? Ta upp frågan med din behandlande läkare!

Testa ofta

killetriangAP0814 002

• Genom att känna sin hivstatus kan du få tillgång till behandling! Den fungerar så bra att sannolikheten är stor att du inte kommer att dö i följder av din infektion, utan av samma orsaker som de flesta.

• Du är inte längre smittsam. Med en fungerande behandling är det mycket osannolikt att du överför viruset till någon annan.

• Hivstatus är en färskvara! Även om risken är liten, lever du som man som har sex med män i ett sammanhang där hiv är mycket vanligare än hos befolkningen i övrigt.

Kondom i alla fall!

Det finns ju andra könssjukdomar än hiv och kondom är fortfarande bästa skyddet för att minska riskerna för dem. Har man andra samtidiga infektioner ökar risken för att hiv kan smitta. Är du man som har sex med män och bor i Skåne? Du vet väl att du kan prenumerera på gratis kondomer och glidmedel hos oss via safe6.nu!

12 Aug 2014

Könssjukdomar

Könssjukdomar är ett samlingsnamn för infektioner som kan överföras vid sexuell kontakt. De flesta könssjukdomar är lätta att behandla och bota medan andra inte är det. En förkortning som ofta används om könssjukdomar är STI. Det står för Sexually Transmitted Infections. Kunskap om könssjukdomar och hur de överförs bidrar till att du lättare kan ta hand om dig och dina partners.

Är du man eller har sex med män kan kondom vara ett bra skydd mot att bli smittad eller smitta någon med en könssjukdom. Är du kvinna som har sex med kvinnor är det bra att känna till att det är ovanligt att riktigt allvarliga STI, som exempelvis hiv, smittar vid sex mellan kvinnor. Om du, oavsett din könstillhörighet och sexuella preferenser, regelbundet testar dig minimerar du risken att bära på en könssjukdom och utsätta din och andras hälsa för onödiga risker. Misstänker du att du fått en könssjukdom, testa dig. Har du livmoder, bör du också tänka på att gå på de cellprovtagningar du kallas till.

21 Jan 2014