RFSL Rådgivningen Skåne

Regional konferens om män som har sex med män

(The Boxer – en staty i Berlin av Keith Haring 1958-1990, konstnär och hivaktivist som avled av AIDS-relaterade sjukdomar.

 

Konferensrapport.

Män som har sex med män, MSM, är den grupp i Skåne där andelen hivpositiva är högst. Det innebär att MSM är den viktigaste målgruppen för att minska spridningen av hiv i vår del av världen.

Med bakgrund av detta och på uppdrag av Folkhälsomyndigheten arrangerade RFSL Rådgivningen Skåne Tillgänglighet Kvalitet Samverkan – Regional hiv/STI MSM konferens i Malmö den 11 oktober 2019.

Cirka 50 deltagare från hela Skåne var på plats. Bland deltagarna fanns framför allt personer som arbetar med sexuell hälsa och testning i Skåne. Klickar du får du på länken hittar du ett referat från konferensen.

Konferensdokumentation 191011

 

Vår organisation RFSL Rådgivningen Skåne arbetar för en god hälsa och livskvalitet hos hbtq-personer i Skåne. För att ha en god hälsa måste även en människas sexualitet, sexuella läggning och könsidentitet bejakas och den enskilda människan få stöd i identiteten. Målet är att underlätta för individen att, utan hälsorisker, ge uttryck för sin sexualitet och könsidentitet på det sätt individen själv önskar.

I Skåne ska hbtq-personers hälsa vara jämlik i jämförelse med befolkningen i allmänhet. Hbtq-personer ska ha tillgång till vård och hälsofrämjande insatser på samma villkor som alla andra och kunna känna trygghet i livet. Hälsofrågor där hbtq-personer kan behöva särskild uppmärksamhet, särskilda villkor eller resurser ska uppmärksammas och åtgärdas.

19 Nov 2019