RFSL Rådgivningen Skåne

Hur ser stödet ut till hbtq-personer utsatta för våld i nära relationer?

Strukturella, ekonomiska och ideologiska förutsättningar gör att hbtq-personer inte får likvärdigt stöd och skydd. I dagarna släpper vi en rapport som har undersökt hur skånska kvinno-, trans-, tjej- och ungdomsjourer arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta hbtq-personer. Rapporten är ett resultat av ett samarbete med Lunds kvinnojour samt en workshop som genomfördes med jourerna. Vår förhoppning är att rapporten ska sätta ljuset på ett eftersatt område samt inspirera de jourer som vill kvalitetsutveckla sin verksamhet.

Läs mer och ladda ned rapporten.

2 Apr 2019