RFSL Rådgivningen Skåne

Artikel från Sydsvenskan 20190310

På med kondomen – gonorré och hiv ökar stort i Skåne

För få använder kondom vid sex – förra året smittades rekordmånga i Skåne av gonorré och hiv. Det oroar smittskyddsläkare eftersom gonorrébakterier kan bli motståndskraftiga mot de vanligaste läkemedlen.

– Numera krävs ofta en kombination av olika antibiotika för att hindra resistensutveckling, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.
I mitten av 1980-talet var gonorré nästan utrotat i Sverige. Men infektionen har gjort comeback och ökat kraftigt de senaste åren. Trenden fortsatte under 2018, i alla svenska storstadsområden. I Danmark är gonorré ännu vanligare.
Flest smittade i Skåne fanns i gruppen män som har sex med män, men det ökade procentuellt mest bland heterosexuellt smittade kvinnor.
– Kvinnor som går med obehandlad gonorré riskerar infertilitet, eftersom sjukdomen kan skada äggledarna. För män kan det leda till bitestikelinflammation, säger Mattias Waldeck.
– Det som är bekymmersamt med gonorré är att det inte alltid ger symptom, om smittan inte sitter i könsorganen. För kvinnor är det bara hälften som får symptom.
Smittskydd Skåne har just sammanställt statistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2018, däribland hiv, gonorré, klamydia och syfilis.
Förra året rapporterades 70 fall av hiv-smitta, och det är enligt Smittskydd Skåne ”det högsta antalet sedan det tidiga 1990-talet”. Av dessa är 21 män som har sex med män och nästan alla hade smittats i Europa eller Amerika, några innan de kom till Sverige.
– Det är ju den klassiska riskgruppen, men förra året var det fler som smittades via heterosexuella kontakter, 37 personer. I tio fall i Sverige, påpekar Mattias Waldeck.
På Centrum för sexuell hälsa (CSH) i Malmö, där man testar och behandlar vuxna med olika typer av könssjukdomar, märks att fler blir smittade. Sedan CSH öppnade för tio år sedan har antalet årliga besök ökat från cirka 10 000 till 16 000.
Annika Johnsson, läkare och enhetschef på CSH, ser en tydlig förklaring:
– Ett ökat risktagande, kondomanvändningen är låg. Vi ser idag gonorré även i de heterosexuella grupperna, bland unga, smittade i Sverige – och där har vi inte haft den förrän under senare år.
– Allra flest gonorréfall har vi ändå bland män som har sex med män. De har fler sexkontakter, inte minst via dejtingappar där du kan snabbt hitta någon för sexuella möten i närheten.
Rapportering om nya verksamma hiv-läkemedel, och att ett par patienter faktiskt tycks ha blivit helt botade, tycks ha tagit udden av den smittskräck som präglade 1980-90-talets ungdomsgenerationer.
– Nu är det viktigt att man kommer in tidigt med kondomutbildning för att få unga att använda dem, att det blir rutin! tycker Annika Johnsson.
Den enda könssjukdomen med tydlig nedåtgående trend i Skåne är klamydia, som hade sin absoluta topp 2007-08. Det är å andra sidan den allra vanligaste sexuellt överförda smittan med 4 001 fall förra året, och nästan alla är smittade i Sverige.
Reklamkampanj från RFSU 1969. Under 1960- och 70-talet var gonorrén uppe i riktigt höga siffror, men sedan försvann sjukdomen nästan helt i mitten av 1980-talet när hiv-skräcken ökade kondomanvändningen.Bild: Rolf Olsson
Smittskydd Skåne noterar att nedgången tycks hänga ihop med att en ”klamydiageneration” åldras. Bland dem som är födda på 1990-talet och framåt är klamydia mindre vanligt.
– Den lägre frekvensen ser ut att hålla i sig när den åldersgruppen nu kommer upp över tjugoårsåldern, säger Mattias Waldeck.
Läs mer: ”Folk pratar om klamydia, men inte andra sjukdomar”
En annan könssjukdom som varit nästan borta, men kommit tillbaka under 2000-talet är syfilis. Där handlar det fortfarande om få fall i Skåne, 35 förra året, och utvecklingen tycks ha stannat av. 29 av de smittade fanns i gruppen män som har sex med män. Men de allra flesta blev smittade i Sverige och Danmark.
Statistiken visar tydligt att smitta är inte något man bara drar på sig bland prostituerade på semesterorter. Både homosexuella och heterosexuella kontakter i Sverige och Danmark kan ge sjukdomar.
– De som är sexuellt aktiva och har många partners måste bli medvetna om att könssjukdomar fortfarande är en risk. Man måste testa sig – och såklart skydda sig, säger Mattias Waldeck.

12 Mar 2019