RFSL Rådgivningen Skåne

PrEP – nu är den här! (nästan)

PrEP – en medicin för att förebygga hiv kan fås på recept i Sverige sedan en tid. I alla fall i teorin. I praktiken har kostnaderna för medicinen och uppföljningen som behövs gjort att tillgängligheten är låg.

Kom och ta del av aktuellt läge rörande detta, i Sverige, nya verktyg i den hiv-förebyggande verktygslådan. Till seminariet kommer dr Fredrik Månsson från infektionskliniken SUS och biträdande smittskyddsläkare Per Hagstam.

NÄR: Fredag 8 juni kl. 16.30-17.30 – en del av Malmö Pride 2018

VAR: Pride House, Scandic Triangeln Malmö

Ett arrangemang från Smittskydd Skåne i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne
29 Maj 2018