RFSL Rådgivningen Skåne

HBTQompetens inom Region Skåne

Sedan 2014 driver vi på uppdrag av Region Skåne HBTQompetens – processutbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Syftet är att öka kunskapen och normmedvetenheten hos vårdpersonal vilket ska leda till högre kvalité i bemötandet. Under 2018 har Region Skåne ökat ambitionen och fler enheter ska utbildas. På vår hemsida ser du vilka enheter inom Region Skåne ska utbildas eller har utbildats. http://www.rfslradgivningenskane.se/utbildning/

 

20 Mar 2018