RFSL Rådgivningen Skåne

Ta hand om din och polarnas hälsa

Hiv smittar knappt alls

 

Personer som vet om att man har hiv och får behandling som fungerar väl – kan knappt föra virus vidare via sex alls. Det visar de nya rön som har presenterats och som gjort att man från Folkhälsomyndigheten (tidigare Smittskyddsinstitutet) gått ut och sagt att man i de flesta fall inte längre behöver ha med informationsplikten i de föreskrifter som ges till den hivpositive av sin behandlande läkare. Har du hiv och fått förhållningsregler tidigare? Ta upp frågan med din behandlande läkare!

Testa ofta

killetriangAP0814 002

• Genom att känna sin hivstatus kan du få tillgång till behandling! Den fungerar så bra att sannolikheten är stor att du inte kommer att dö i följder av din infektion, utan av samma orsaker som de flesta.

• Du är inte längre smittsam. Med en fungerande behandling är det mycket osannolikt att du överför viruset till någon annan.

• Hivstatus är en färskvara! Även om risken är liten, lever du som man som har sex med män i ett sammanhang där hiv är mycket vanligare än hos befolkningen i övrigt.

Kondom i alla fall!

Det finns ju andra könssjukdomar än hiv och kondom är fortfarande bästa skyddet för att minska riskerna för dem. Har man andra samtidiga infektioner ökar risken för att hiv kan smitta. Är du man som har sex med män och bor i Skåne? Du vet väl att du kan prenumerera på gratis kondomer och glidmedel hos oss via safe6.nu!

12 Aug 2014